FAQ

Prečo dvere z ocele a dreva a nie iba drevené dvere?

Drevo je vynikajúci materiál, ale bohužiaľ je veľmi citlivý na zmeny vonkajšieho prostredia. Vyžaduje si preto osobitnú starostlivosť a ochranu. Dvere z ocele a dreva dokážu tento praktický nedostatok odstrániť – krídlo takýchto dverí je totiž vyrobené z veľmi pevného, žiarovo pozinkovaného plechu, ktorý si zachováva svoju pevnosť počas veľmi dlhého obdobia. Rám dverí je naopak vyrobený z dreva – pri dverách s týmto konštrukčným riešením sa tento materiál vynikajúco osvedčil.

Prečo dvere z ocele a dreva a nie iba oceľové dvere?

Pri oceľových dverách nachádzame hneď celý rad praktických nedostatkov: kovový rám dverí v zime premŕza a keďže je pomerne často zhotovený z príliš tenkého plechu, jeho správne osadenie býva podstatne sťažené. V zimnom období, pri oceľových dverách dochádza k zrážaniu vodnej pary do stekajúcich vodných kvapiek a dochádza aj k napadnutiu stien plesňou. Zoznam nedostatkov týchto dverí však býva oveľa dlhší.

Pri dverách v kombinácii dreva a ocele, tieto problémy nebudete musieť riešiť. Drevený rám dverí totiž zamedzuje premŕzaniu dverí, rieši problém s výskytom nadmernej vlhkosti a chráni steny pred napadnutím plesňou. Drevo je najvhodnejší materiál, ktorý môžeme použiť pri výrobe rámu dverí – vďaka drevu je rám dostatočne pevný a jeho montáž nie je sprevádzaná mnohými komplikáciami.

Pri dverách Disting sa nedá hovoriť o nedostatku estetickej krásy. Dvere sú opláštené prvotriednou syntetickou fóliou a z pomedzi ponúkaných vzorov si naši zákazníci môžu vybrať rôzne vzory s imitáciou dreva alebo s hladkým povrchom. Našu ponuku pozostáva z naozaj pestrej palety modelov. Sú zdobené nádhernými sklenenými výplňami s lemovaním, vieme ich zhotoviť v niekoľkých rozmeroch a navyše k nim ponúkame aj bohaté príslušenstvo – v ponuke máme dvere pre každého.

Aké sú výhody žiarovo pozinkovaného plechu vo dverových krídlach?

Takto upravený plech je chránený pred koróziou tým najúčinnejším spôsobom. Žiarové zinkovanie spočíva v ponorení plechu do vhodnej čistiacej kvapaliny, nasleduje nanášanie zinkovej vrstvy a nakoniec je plech ponorený do zinkového kúpeľa, ktorý je zohriaty na veľmi vysokú teplotu. Plech, na ktorom je nanesená vrstva zinku, je odolný voči korózii, oderu alebo mechanickému poškodeniu. Takto upravený plech používame ako základ pri výrobe našich dverových krídel. Žiarovo pozinkovaný plech je totiž zárukou dlhodobého a bezproblémového používania dverí.

Čo je súčasťou vybavenia dverí? Musím si k nim ešte niečo dokúpiť?

V zostave bez kovania od nás dostanete dverové závesy, ktoré sú nastaviteľné v troch rovinách, čo umožňuje dokonale nastavenie dverových krídel, bez potreby vyberania dverí z rámu. Ďalej k nim dostanete dva nezávislé dverové zámky (horný a spodný), hlavný nastaviteľný protiplech, odkvapnicu (pri otváraní dverí dovnútra) a tesnenia. Tesnenie dverí zabezpečuje dokonalé odhlučnenie vonkajšieho prostredia a zabraňuje prieniku nečistôt do interiéru. Inštaluje sa do dverového krídla, rámu dverí, odkvapnice a do prahu dverí – teda všade tam, kde je to nevyhnutné pre zabezpečenie vyššieho pohodlia.

V zostave s kovaním, okrem vyššie vymenovaných komponentov, od nás dostanete dverovú kľučku s rozetou značky Haga, vložku WILKA so systémom samostatného kľúča a kryty na závesy dverí. Pri zostave s kovaním sa už nebudete musieť o nič starať.

Samozrejme v ponuke máme aj príslušenstvo, ktoré si môžete zakúpiť za príplatok. Je to napríklad širokouhlý dverový priezor, dekoračné lišty, kryty na závesy alebo madlo. Tieto doplnky nie sú povinnou výbavou dverí, ale môžete ich použiť pre zvýšenie Vášho komfortu a pohodlia. Ručíme za nízke ceny všetkých doplnkov za príplatok!

Otváranie dverí smerom dovnútra alebo smerom von – ktoré z nich sú vhodnejšie?

Dvere Disting štandardne dodávame ako dvere s otváraním smerom von. Vy sa však môžete rozhodnúť aj pre dvere s otváraním dovnútra. Výber závisí od vkusu, preferencií a priestoru v okolí dverového krídla - napriek všeobecne zastavanému názoru, smer otváranie dverí nemá žiaden vplyv na bezpečnosť.

Dvere, ktoré sa otvárajú dovnútra, si pri otváraní vyžadujú viac voľného priestranstva v priestoroch domácnosti. Štandardnou súčasťou dverí Disting s otváraním smerom von je odkvapnica – úzka lišta, ktorá je pripevnená k spodnému okraju dverí a ktorej úlohou je odvádzať stekajúcu vodu mimo vnútorné priestory domácnosti.

Ak ste sa rozhodli pre dverové krídlo s otváraním smerom von, vchodové priestory zastrešte a zabezpečte voľné priestranstvo v ich tesnej blízkosti. Zastrešením vchodových priestorov nielen predĺžite životnosť dverí ale aj zabránite hromadeniu snehu, ktorý by narušoval Vaše pohodlie.

Rozhodujúce slovo pri výbere smeru otvárania dverí môže mať aj estetický vzhľad: pri dverách otváraných dovnútra je rám dverí viditeľný a naopak, pri dverách otváraných smerom von je vidieť iba závesy.

Čo je súčiniteľ prestupu tepla?

Zjednodušene povedané, súčiniteľ prestupu tepla je parameter, ktorý určuje, či sú dvere dostatočne izolované - čím je hodnota nižšia, tým lepšia je izolácia. Nedostatočná výplň dverového krídla alebo nevhodné tesnenie dverí, Vám budú zbytočne zaťažovať Vašu peňaženku. Aj keď ušetríte pri nákupe dverí, neskôr sa to negatívne prejaví pri vyšších účtoch za vykurovanie.

Dvere Disting sa vyznačujú vynikajúcim súčiniteľom prestupu tepla, ktorého hodnota je 1,1 W/m2K pri dverách bez výplne a 1,2 W/m2K pri dverách so sklenenou výplňou s plochou 0,1 m2. Dvere spĺňajú požiadavky náročných noriem, čo znamená, že zabraňujú úniku tepla z domácnosti a zároveň šetria Vaše peniaze.

Čo je priepustnosť vzduchu (infiltrácia)?

Priepustnosť vzduchu je faktor, ktorým sa určuje, do akej miery sú dvere schopné chrániť vnútorné priestory domácnosti pred prienikom vzduchu z vonkajšieho prostredia, teda, do akej miery sú vzduchotesné. Infiltrácia vzduchu sa meria na štvorstupňovej stupnici: čím vyšší je stupeň, tým účinnejšia je ochrana.

Naše dvere majú najvyššiu hodnotu a sú zaradené do 4. triedy priepustnosti vzduchu, čo znamená, že sú dokonale vzduchotesné. Táto skutočnosť sa odzrkadlí predovšetkým na Vašich úsporách.

Mal by som pri výbere dverí svoju pozornosť zamerať aj na ich vodotesnosť, ak áno prečo?

Vodotesnosť dverí je veľmi dôležitá vlasnosť, ktorú by sme určite nemali prehliadať. Vonkajšie dvere sú vystavené neustále sa meniacim poveternostným podmienkam. Preto vodotesnosť dverí má podstatný vplyv na kvalitu bývania. Vodotesnosť je parameter, ktorým sa určuje odolnosť dverí voči prieniku vody (dážď, mokrý sneh) do vnútorných priestorov. Namerané hodnoty vodotesnosti sú veľmi spoľahlivé, pretože merania sa uskutočnili pri pôsobení určitej sily vetra.

Pri vonkajších dverách by hodnota vodotesnosti nemala byť nižšia než 3-4A. Pri nižších hodnotách, dvere neposkytujú dostatočnú ochranu proti dažďu. Naše dvere sú zaradené do 4A triedy vodotesnosti - boli navrhnuté tak, aby boli schopné plniť náročnú funkciu vonkajších dverí a túto úlohu si vynikajúco plnia.

Prečo je odolné tesnenie také dôležité?

Kvalita tesnenia vonkajších dverí vplýva nielen na kvalitu pohodlia, ktoré dvere dokážu zabezpečiť: zvuková izolácia, vzduchotesnosť a vodotesnosť, tlmenie nárazov dverného krídla pri jeho zatváraní, ale podstatne ovplyvňuje aj výšku Vašich účtov za kúrenie. Tesnenie je preto dôležitou súčasťou dverí, na ktorej sa určite neoplatí šetriť, vyhnete sa tak nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti.

Naša spoločnosť si opodstatnenosť kvalitného tesnenia plne uvedomuje a preto pri nákupe dverí Disting od nás dostanete tesnenie tej najvyššej kvality, nielen vo dverovom krídle a ráme dverí, ale tiež v prahu dverí a odkvapnici. Všetky tesnenia k sebe dokonale priliehajú a vytvárajú jeden celok. Tesnenie tak dostatočne chráni vnútorné priestory Vašich domácností pred vlhkosťou, prachom, špinou, hlukom a predovšetkým chladom.

Ako zistím, ktoré dvere sú pre mňa vhodné, pravé, či ľavé?

Vybrať si správny smer otvárania dverí je naozaj veľmi dôležité. Nesprávny smer otvárania nám môže spôsobovať ťažkosti pri používaní dverí a znížiť kvalitu pohodlia, ktorú by nám mali poskytovať (krídlo dverí môže narážať do rôznych predmetov, nemusia sa dať otvoriť úplne).

To, či sú dvere ľavé alebo pravé rozoznáme podľa strany, na ktorej sú namontované závesy. Ľavé dvere majú závesy na ľavej a pravé dvere na pravej strane. Určíme to tak, že sa postavíme tvárou k dverám, pričom krídlo dverí by sa malo otvárať smerom k nám.

V akej lehote mi budú doručené dvere od ich objednania?

Naša spoločnosť neustále optimalizuje výrobný proces a proces doručenia dverí Disting. Preto sme v súčasnosti schopní realizovať Vaše objednávky v čase kratšom ako dva týždne! Ak zoberieme do úvahy konečné úpravy, ktoré si vyžaduje každý model osobitne, je to skutočne veľmi krátka doba! Sme hrdí na výrobné kapacity nášho závodu.

Čo sa rozumie pod pojmom „systém samostatného kľúča”?

Systém samostatného kľúča predstavuje pohodlné riešenie, vďaka ktorému už nemusíte so sebou nosiť celý zväzok kľúčov. Tento systém umožňuje otváranie niekoľkých dverí samostatným, vhodne navrhnutým kľúčom. Pri rodinných domoch to znamená, že už nemusíte mať osobitný kľúč pre vchodovú bránu, ďalší od dverí do garáže, ďalší zasa od pivnice a pod. Pri verejných budovách sa samostatný kľúč dá navrhnúť tak, aby konkrétny zamestnanec mohol otvárať iba tie dvere, ku ktorý má oprávnený prístup.

V prípade, ak sa rozhodnete pre zostavu dverí Disting s kovaním, Vám dvere dodáme spolu s namontovanou dverovou vložkou značky WILKA, ktorá pracuje v systéme samostatného kľúča.

Aktualności

2015-09-10 11:01:05

V bohatej ponuke príslušenstva a doplnkov k dverám Disting nájdete novinku – lištový zámok. Obľúbené riešenie, najmä kvôli svojej bezpečnosti a pohodlnosti v používaní, dostupné pri dverách s hrúbkou 68 mm.

Čítať viac
2015-06-15 13:44:40

Ak hľadáte riešenie, ktoré by čo najviac presvetlilo vnútorné priestory Vášho domu, dvere so svetlíkmi sú tou správnou voľbou. Svetlíky dverí sú vodotesné, ladia s výzorom dverí Disting a sú bezpečné.

Čítať viac
2015-03-09 13:07:40

Dobu realizácie objednávok dverí Disting sme skrátili na minimum! Zároveň však ručíme za ich vysokú a nezmenenú kvalitu.

Čítať viac