Technické informácie

Nižšie nájdete zoznam distribútorov dverí značky Disting. Neváhajte a kontaktujte nás.

Rozmery jednokrídlových dverí

Typ (svetlosť otvoru) Vnútorné rozmery zárubne Rozmery montážneho otvoru
"80" (80 x 200 cm) 92,5 x 209,5 cm 95 x 211 cm
"90" (90 x 200 cm) 102,5 x 209,5 cm 105 x 211 cm
"100" (100 x 200 cm) 112,5 x 209,5 cm 115 x 211 cm

 Rozmery dvojkrídlových dverí

Typ (svetlosť otvoru) Vnútorné rozmery zárubne Rozmery montážneho otvoru
"125" (hlavné krídlo: 85 cm, bočné krídlo dverí: 44 cm) 137 x 209,5 cm 140 x 211 cm
"135" (hlavné krídlo: 85 cm, bočné krídlo dverí: 44 cm) 147 x 209,5 cm 150 x 211 cm

V prípade, ak si nevyberiete inú sklenenú výplň, budeme to považovať za Váš záujem o reflexné sklo. V predvolenom vyhotovení sa dvere Disting otvárajú „smerom von” - aj v tomto prípade, ak nešpecifikujete spôsob otvárania dverí, budeme to považovať za Váš záujem o štandardné riešenie otvárania.

Zárubňa

Možnosť skrátenia dverí

Model Štandardné vnútorné rozmery zárubne Vnútorné rozmery zárubne po skrátení (vybrať si môžete jednu z troch možností)
Otello, so sklenenou výplňou 209,5 cm 205 cm Nie je v ponuke Nie je v ponuke
Otello, bez sklenenej výplne 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm
Mario 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm
Figaro 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm
Fedora 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm
Dafne 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm
Bianka 209,5 cm 205 cm 200 cm 195 cm

Upozorňujeme Vás, že dvojkrídlové dvere alebo dvere so šírkou „100” neskracujeme! Skrátenie dverí spočíva v zrezaní krídla a rámu dverí. Miesta pre upevnenie kľučky a závesov sú ponechané na rovnakom mieste ako pri typických dverách.

Informácie o prevádzke a používaní dverí

V záujme zachovania všetkých úžitkových vlastností vonkajších dverí Disting Vám odporúčame dodržiavať zásady ich správneho používania:

  • Vonkajšie dvere by mali byť chránené pred pôsobením priamych slnečných lúčov a atmosferických zrážok a to tak, že ich buď inštalujete do stavebných výklenkov alebo na rovných stenách vyhoto- víte jednoduchý prístrešok nad úrovňou dverí. Prístrešok by mal prečnievať poza okraj otvorených dverí a mal by dostatočne tieniť dvere v popoludňajších hodinách v období leta.
  • Vzdialenosť vykurovacieho telesa od dverí by mala byť aspoň 1 meter.
  • Montáž dverí realizujeme na dokončenom podklade, do stavebného otvoru, po ukončení stavebných prác a po dostatočnom vyzretí omietky.